адвокат Тодор Досев

Адвокат Тодор Досев

Завършил Софийски университет.

Специализиран в областта на наказателното право.

телефон за връзка: 0887/832-632

имейл адрес: todor_dosev@abv.bg