Екипът на Адвокати Бургас

адвокат Радослав Николов

Специалист по наказателно право с богат опит по дела за тежки престъпления. Има богата практика по всички процедури, касаещи лишените от свобода лица.

адвокат Димитър Вълчев

Адвокат по наказателно право. Широко практикува в сферата на изпълнителното производство и правата на човека. Консултант по имотни сделки и при претендиране на застрахователни обезщетения.

адвокат
Мария Николова

Притежава значителен опит по наказателни дела. Специализиран бракоразводен адвокат с изключително богата практика по дела за домашно насилие.

адвокат Бойчо Боев