Нашите услуги


Наказателно право


Адвокатска защита по наказателни дела


Гражданско
право


Процесуално представителство по граждански дела


Регистрации и вписвания


Регистриране на фирми, ЮЛНЦ, търговски марки; вписване на актове


Обжалване на
административни актове

Обжалване на електронни фишове, наказателни постановления и други


Семейно и наследствено право

Процесуално представителство по дела за развод, издръжка, режим на отношения с дете и други


Изпълнителен процес и събиране на вземания

Завеждане и водене на изпълнителни дела, защита срещу незаконосъобразни действия на ЧСИ и ДСИ


Застрахователни обезщетения

Съдействие при получаване на застрахователни обезщетения

 


Строителство и сделки с недвижими имоти

Подготвяне на строителни книжа, процесуално представителство при всички видове сделки с имоти