Застрахователни обезщетения

Адвокатската кантора има богат опит при воденето на застрахователни дела, като нашите адвокати предоставят следните услуги:
 – Съдействие и процесуално представителство в процедурите по получаване на обезщетение по застраховка „Живот“ или „Злополука“;
 – Съдействие и процесуално представителство в процедурите по получаване на обезщетение за имуществени и за неимуществени вреди по застраховка „Гражданска отговорност“ при настъпило ПТП;
 – Съдействие и процесуално представителство при получаване на обезщетение по застраховка „Автокаско“;
  – Съдействие при търсене на обезщетения по други видове имуществени застраховки;
    – Защита на виновни лица при регресен иск на застрахователя;
    – Образуване и водене на съдебни дела срещу застрахователи;
    – Съдействие при предявяване на претенции пред „Гаранционен фонд“.

 

Ако искате професионална защита на Вашите интереси от добър адвокат по застрахователни дела, който да реализира Вашите права в пълен обем,